Opname/inschrijving in een assistentiewoning

U bent voldoende zelfredzaam maar wenst een aangepaste woning met dienstverlening?
Een assistentiewoning is het beste antwoord. Bij ons kan u terecht in onze zeven groeperingen van assistentiewoningen.

Stappenplan inschrijving- en verhuis 

1

Raadpleeg onze tools:

 • Voorstelling van alle ‘Limburgse diensten in kader van ouderenzorg
 • Lees onder aan deze pagina de rubriek: ‘vragen en antwoorden bij een verblijf in een assistentiewoning
 • Bevraag u bij meerdere zorgaanbieders en gebruik onder aan deze pagina de info inzake ‘waarop letten bij de keuze van een  assistentiewoning?’

2

Indien u kiest voor onze voorzieningen:

3

Voorbereiding van de verhuis

De opnamedienst nodigt u uit om het administratief dossier in orde te maken. Dit omvat:

 • ondertekening van de individuele overeenkomst en de afsprakennota. Deze worden u door de opnamedienst toegestuurd zodat u ze op voorhand kan raadplegen. Op het moment zelf worden deze gepersonaliseerd. Gelieve uw ID kaart te willen meenemen evenals een sticker van het ziekenfonds.
 • ondertekening van domiciliëringsmandaat.
 • toelichting bij de ABC gids.

Vergeet niet om: 

 • uw adreswijziging door te geven bij bestuur posterijen, banken, kredietmaatschappijen, gas-, water- en elektriciteitsmaatschappij, pensioenkas en mutualiteit. Op het postkantoor zijn er speciale kaarten ter beschikking om dit te doen.
 • wijziging domicilie adres doorgeven bij dienst bevolking
 • de waarborg van 1.400,-euro vast te leggen bij een bank van uw keuze. Uw bank bezorgt u een document dat ook door onze diensten moeten getekend worden.

4

Verhuis naar uw assistentiewoning

  • Vanaf het ogenblik dat de ‘individuele overeenkomst’ is ondertekend kan u beschikken over uw flat. U kan nu rustig uw eigen meubels verhuizen.
  • Leer in de eerste weken oook onzez woonassistent kennen: deze is uw centrale aanspreekpersoon.

  Waarop moet ik letten bij de keuze van een assistentiewoning?

  Met onze 7 groeperingen van assistentiewoningen heeft u voldoende keuze binnen onze woonzorggroep, ook naar prijszetting.

  Ligging van de groepering van assistentiewoningen?

  Vindt u een ‘groene omgeving’ belangrijk en wenst u mogelijk een terras, tuin of gaat uw voorkeur eerder uit naar wonen in een ‘stadskern’ waar alle voorzieningen aanwezig zijn en waar u volop kan genieten van het sociale leven (een terrasje doen, gaan shoppen, …) ?
  Zijn in de nabijheid van de assistentiewoningen de nodige voorzieningen aanwezig (winkels, …).

  Is een assistentiewoning wel voor mij geschikt?

  Sociale overwegingen zoals eenzaamheid, gevoelens van onveiligheid thuis, beginnende motorische beperkingen zijn doorgaans beweegredenen om de veiligheid van een assistentiewoning op te zoeken. Bewoners van een assistentiewoning zijn bij uitstek (semi) valide bewoners met een voldoende mate van zelfredzaamheid. Voor dagelijkse zorg kan u beroep doen op thuiszorgdiensten (verpleegkundige diensten, poetshulpen, warme maaltijden, …). Zware zorgafhankelijkheid, waarbij u meerdere malen per dag hulp nodig heeft, is een tegenindicatie om te wonen in een assistentiewoning. Wonen in assistentiewoning situeert zich dus tussen het onafhankelijk wonen “thuis” en het “beschermd wonen” in een woonzorgcentrum. Het dienstenpakket in de assistentiewoning is beperkt gezien bij deze valide residenten een relatieve grote mate van zelfstandigheid wordt verondersteld. In de flats is een 24 uur op 24 uur permanentie verzekerd middels een personenoproepsysteem.

  Hoe belangrijk is voor u de grootte van uw flat?

  Heden zijn er assistentiewoningen variërend van 50 tot 100 m² waarbij elk natuurlijk zijn eigen prijszetting heeft. Een assistentiewoning beschikt over afzonderlijke slaapkamer, een uitgeruste keuken en een afzonderlijke badkamer (voorzien van douche, wc, wastafel en toebehoren). Onze ervaring leert alvast dat een assistentiewoning van 50 m² doorgaans te klein is voor een koppel.

  Is er ook sprake van ‘samenleven’ in een assistentiewoning ?

  Een assistentiewoningcomplex bestaat enerzijds uit individuele wooneenheden en anderzijds uit gemeenschappelijke voorzieningen voor dienstverlening waar men beroep op kan doen. Ieder kan dus autonoom zijn leven leiden op zijn flat. Normaal zal de beheersinstantie echter ook inspanningen doen om het samenleven van bewoners te bevorderen zodat er zeker geen eenzaamheid ontstaat. Er zijn hier sterke verschillen tussen bestaande initiatieven: vraag concreet naar het aanbod.

  Ik wens mij in te schrijven / een opname: veel gestelde vragen

  Wat is een beheersinstantie?

  Een beheersinstantie is de instantie die de assistentiewoningen uitbaat. De voorbije jaren zijn er vele assistentiewoningen gebouwd door bouwpromotoren die achteraf het beheer van deze
  assistentiewoning overgeven aan een beheersinstantie (dikwijls een instantie die in de buurt ook soortgelijke initiatieven heeft). Onze woonzorggroep treedt zo op als beheersinstantie voor de assistentiewoningen Steinert, Coosterveld, Bonnefant.

  Wat kan ik verwachten van een assistentiewoning?

  Een assistentiewoning bied u het comfort van een gewone huurwoning maar u kan dag en nacht, 24u op 24u beroep doen op permanentiediensten die, indien u medische hulp nodig hebt, u bijstaan. Deze diensten zullen de situatie evalueren en indien nodig gespecialiseerde hulp (dokter/ambulance) of uw familie oproepen. Daarnaast worden maandelijks ook meerdere vrijetijdsactiviteiten aangeboden. In al onze assistentiewoningen wordt het Beweeg, beleef en ontmoetprogramma aangeboden waar wij in groepsverband, onder begeleiding van een paramedicus, aan uw fitheid en gezondheid werken. Tenslotte is er de woonassistent die wekelijks aanwezig is en de vinger aan de pols houdt. Deze is uw centrale aanspreekpersoon. Leven op een assistentiewoning wordt zo ‘samen leven’.

  Welke tussenkomsten kan ik genieten voor mijn verblijf in een assistentiewoning?

  Voor een verblijf in een assistentiewoning zijn er geen specifieke overheidstussenkomsten voorzien, noch van de federale noch van de Vlaamse op de lokale overheid. De overheid beschouwt het wonen in een assistentiewoning immers als ‘thuiswonen’.

  Welke opnamecriteria gelden in een assistentiewoning?

  In onze zeven groeperingen van assistentiewoningen wordt voorrang gegeven aan de huisvesting van zelfredzame bewoners. In een gesprek met onze opnamedienst gaan wij graag na of een assistentiewoning voor u de gepaste woonvorm is.

  Wat als ik zorgbehoevend wordt in mijn assistentiewoning?

  In een assistentiewoning ligt de klemtoon op het ‘zelfstandig wonen’ waarbij de zorgverlening ‘bijkomstig, incidenteel of gelimiteerd in tijd moet. Als u zorgbehoevend wordt heeft u recht op ‘overbruggingszorg’. Wij zullen u, in afwachting van een opname in een woonzorgcentra, extra opvolgen en ondersteunen. In onze assistentiewoningen hebben de bewoners van een assistentiewoning alvast voorrang op de wachtlijst van het woonzorgcentrum? Onze woonassistent, die regelmatig een ontmoeting heeft met de bewoners van de assistentiewoning, is degene die op dit vlak de vinger aan de pols houdt.

  Mogen er tapijten meegebracht worden en zijn huisdieren toegelaten?

  Ja, in een assistentiewoning is dit mogelijk, het is immers een flat die u huurt en waar u zelf uw leven inricht zoals u dit wenst.

  Welke borg moet betaald worden?

  De borgstelling in onze assistentiewoningen is als volgt:

  Pin It on Pinterest