Kleinschalige woonvormen

In Vlaanderen zijn er slechts een handvol kleinschalige woonvormen. Onze vzw heeft zowel in Tongeren als in Riemst geopteerd voor deze specifieke woonvorm omdat is aangetoond dat kleinschalige woningen een meer leefbare biotoop zijn voor personen met een gehavend brein.

Een kleinschalige woonvorm verschilt zeer sterk van een klassiek woonzorgcentrum. Zo is een kleinschalige woonvorm exclusief bestemd voor personen met dementie. In ’t Anker en Harmony wordt samengeleefd met 7 medebewoners die allen geconfronteerd zijn met een dementieel syndroom.

Niettegenstaande een clustering van drie woningen functioneren deze volledig los van mekaar (een aparte deur is exemplarisch). De kamers zijn ruim (+ 35 m2) maar het leven speelt zich grotendeels af in de gezellige livings van de woning.

De basisprincipes die wij hanteren zijn de volgende:

  • Er wordt zoveel mogelijk een gewoon huishouden gevoerd (vandaar dat er -deels- wordt gekookt)
  • De bewoner kan de regie over zijn leven zoveel mogelijk behouden
  • Het personeel is onderdeel van het huishouden
  • De bewoners vormen met elkaar een groep
  • Een kleinschalige woonvorm in het archetype huis is gevestigd

De werking rond ’t Anker (en Harmony in Riemst) zijn uitgeschreven in een uitgebreide beleidsnota die u hier kan raadplegen.

r

Al uw vragen over (een opname in) kleinschalig wonen zijn samengebracht op onze pagina: ‘vraag en antwoord

‘t Anker in Tongeren:

’t Anker was in 2005 het eerste kleinschalige woonproject van onze vzw. Het was daarenboven een Vlaams pioniersproject omdat één woning voorzien is voor de opvang van personen met jongdementie.

Harmony in Riemst

Omdat ‘t Anker in Tongeren niet aan de stijgende vraag kon blijven voldoen, werd in Riemst in 2019 het tweede kleinschalige woonproject van de vzw geopend.