Woonzorgcentrum St.Elisabeth – Hasselt

Aangenaam wonen in het centrum van een bruisende stad!

In het hart van de stad Hasselt, en wel in de belangrijkste winkelstraat, ligt het woonzorgcentrum Sint Elisabeth. Reeds 125 jaar is het woonzorgcentrum, door de Hasselaren gekend onder de naam ‘Segershuis’, bestemd voor de opvang van hoogbejaarde kwetsbare ouderen. Sint Elisabeth wil een nieuwe thuis zijn waar bewoners op een aangename wijze kunnen verblijven, tussen hun leeftijdsgenoten midden in een bruisende stad. Ons dagelijks zorgbeleid wordt vorm gegeven door de zeven bewonersbeloften centraal te stellen.

Woonzorgcentrum St.Elisabeth – Hasselt

Aangenaam wonen in het centrum van een bruisende stad!

In het hart van de stad Hasselt, en wel in de belangrijkste winkelstraat, ligt het woonzorgcentrum Sint Elisabeth. Reeds 125 jaar is het woonzorgcentrum, door de Hasselaren gekend onder de naam ‘Segershuis’, bestemd voor de opvang van hoogbejaarde kwestbare ouderen. Sint Elisabeth wil een nieuwe thuis zijn waar bewoners op een aangename wijze kunnen verblijven, tussen hun leeftijdsgenoten midden in een bruisende stad. Ons dagelijks zorgbeleid wordt vorm gegeven door de zeven bewonersbeloften centraal te stellen.

r

Al uw vragen over (een opname in) een woonzorgcentrum zijn samengebracht op onze pagina: ‘vraag en antwoord

Ook dit nog:

St.Elisabeth in de pers:

Een aangenaam woonkader

Ons woonaanbod onderscheidt zich door een hoge comfortgraad en een huiselijk kader dat wordt vormgegeven door warme kleuren, gezellige livings met open haard en parketvloeren, sfeervol meubilair en een fraaie afwerking.

De voorziening telt 123 woongelegenheden die zijn opgedeeld in vijf afdelingen. Het leven gebeurt op kleine en overzichtelijke schaal van een afdeling die maximaal een 20-tal woonkamers omvat waaraan een vaste personeelsequipe is verbonden.

De individuele kamers hebben een oppervlakte van 24-25 m2 en kunnen gedeeltelijk worden uitgerust met eigen meubels. Ze beschikken standaard over een hooglaagbed, een toilet met douche en een ruime kastenwand waarin een frigo, telefoon en tv/internetaansluiting is voorzien. Een deel van de kamers is op de Molenpoort gericht, andere geven uit op de binnentuin.

De binnentuin is rolstoeltoegankelijk.

Goed uitgerust

Het woonzorgcentrum is uitgerust met tal van aangepaste voorzieningen zoals hydromassagebaden, kapsalon en beautyruimte, een kapel en cafetaria. Bijzonder is onze ‘Beweeg, beleef en ontmoetruimte’  waar kine- en ergotherapeuten samenwerken aan gezond plezierige bewegen. Lees meer over dit speerpunt in onze werking.

In Sint Elisabeth wonen personen met dementie samen met bewoners die cognitief geen problemen hebben. Dit is een evenwichtskeuze met zowel voor als nadelen. Onze ervaring leert dat personen zonder cognitieve problemen best wel solidair zijn met hun medebewoners, zij kunnen mekaar zelfs versterken. Natuurlijk wordt er bij de maaltijden en collectieve momenten rekening gehouden met een gerichte groepssamenstelling. Voor bewoners met ernstige gedragsproblematiek is er een aparte opvang voorzien in Oase waar een 7-tal bewoners apart samenwonen.

Een keuken die regelmatig verrast

In Sint Elisabeth is een team van eigen koks aanwezig.  Elke week worden een aantal bewoners bevraagd naar de kwaliteit en tevens kunnen zij gerechten voorstellen.

Onze grootkeuken verrast ook regelmatig.  Elke week worden een 10-tal bewoners uitgenodigd om in het cafetaria in kleine groep op restaurantniveau te komen eten. Daarnaast is er ook het maandelijkse ‘gezellig tafelen’ waar familieleden en bewoners (tegen betaling) worden uitgenodigd. Zo komen wij onze bewonersbelofte na van een ‘een keuken die regelmatig verrast’.

Een ruim personeelskader

De kwaliteit van de dienstverlening houdt verband met het aantal ‘handen aan het bed’. Op dit vlak kan Sint-Elisabeth goede cijfers voorleggen door ruim 30% meer handen aan het bed in te zetten dan de wettelijke normering.

Meer dan 110 personeelsleden waaronder verpleegkundigen, verzorgenden, animatoren, kinesisten, ergotherapeuten, sociale dienst staan ter uwer beschikking. Ieder heeft zijn bijdrage tot het geheel. Sint-Elisabeth beschikt over een eigen onderhoudsploeg, technische dienst en een logistieke equipe.

Een gevarieerd vrijetijdsprogramma

De opname in een woonzorgcentrum hoeft geen afscheid te betekenen van de aangename dingen van het leven. Sint-Elisabeth zet belangrijke financiële en personele middelen in om een vrijetijdsaanbod te bieden waar onze bewoners ook zin aan kunnen beleven. Onze animatoren zorgen voor een brede waaier aan vrijetijdsactiviteiten.

Hiertoe worden verenigingen en clubs georganiseerd.  Een club is op de eerste plaats een gezellig gebeuren van mensen die een gezamenlijke interesse hebben. Onze bewoners kunnen, rekening houdend met hun mogelijkheden, actief of passief deelnemen aan de diverse clubs zoals de filmclub, natuurvrienden, gezellig tafelen, prettig herinneren, de kindervrienden, geheugentraining en de wijnclub.

Het gemeenschapsleven komt tot uiting in grotere activiteiten en gastoptredens. Er is aandacht voor muziekkunst door de optredens van jonge artiesten van de muziekacademie van Maastricht (Muziek voor jong en oud) die een ruime waaier van klassieke instrumenten te berde brengen. Familie is hier trouwens welkom.

Voor het activiteitenaanbod sluiten wij, zeker voor personen met dementie, aan bij de oude geheugensporen. Kookactiviteiten behoren daarom tot het wekelijkse aanbod. In dit kader verwijzen wij ook naar de muziektherapeuten die sterk inzetten op individuele contacten.

En tenslotte, onze bewoners en hun familie kunnen elke namiddag terecht in het cafetaria.

Een concurrentiële dagprijs

9Betaalbare zorg” is niet zomaar een leuze in onze werking. Sint Elisabeth heeft, gelet op de hoge comfortgraad en de ruime personeelsomkadering, een concurrentiële dagprijs, die nog steeds lager is dan het Vlaamse gemiddelde.

Nochtans wordt op geen enkele wijze ingeboet op kwaliteit (zie ‘handen aan het bed’) of aan wooncomfort. Onze niet-commerciële insteek en onze Franciscaanse roots laten toe de juiste keuzen te maken: “alles voor mensen/bewoner, maar sober voor structuren”.

De dagprijs omvat alle verzorgings- en verpleegdiensten, maaltijden, onderhoud, verzorgings- en incontinentiemateriaal alsook verzekeringen. Eventuele kosten voor geneesheren, medicatie, pedicure en kapper zijn niet inbegrepen. De dagprijs voor een verblijf in het woon- en zorgcentrum/woonzorgcentrum is vastgesteld op:

  • Eénpersoonskamer: 58,32 euro
  • Tweepersoonskamer: 79,12 euro 
Onze speerpunten

Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden inzake onze specifieke werkingsaccenten, onze speerpunten in de werking:

  • De realisatie van bewonersbeloften Lees onze brochure
  • Het Beweeg, beleef en ontmoetprogramma
  • Fixatiearme zorg
  • Sterk levenseindezorg beleid
Samen met de familie

Familieleden krijgen de mogelijkheid, als zij dit wensen, om in de zorg te blijven participeren.
In de gebruikersraad treden zij op als ambassadeurs voor onze bewoners.

Lees hier het ‘informatief’ voor familieleden.

Dagschema

Zoals in het gewone dagelijkse leven houden wij in ons woonzorgcentrum vast aan een zekere routine. Dat brengt rust in het leven, iets wat niet onbelangrijk is op uw hoge leeftijd. Anderzijds mag dit niet leiden tot vastgeroeste patronen zonder vrijheid.

Ochtend

Sommigen zijn vroeg uit de veren, anderen zijn eerder avondmensen.

Geef aan het team aan wanneer u ’s morgens wil gewekt (en gewassen) worden. Hou er wel rekening mee dat niet iedereen op hetzelfde ogenblik zijn toiletzorg kan krijgen. Bespreek hoe u uw toiletzorg ziet: wat wil en kan u zelf nog? Standaard voorzien wij één (relaxatie)bad per week. U MAG BESLISSEN.

Het ontbijt proberen wij voor 9u30 aan te bieden in de living of op de kamer. Er is een voldoende groot assortiment van charcuterie en toespijzen voorhanden. Tijdens het weekend worden er ook sandwiches of koffiekoeken voorzien.

Voormiddag

Afhankelijk van de aanwezigheid van onze personeelsleden, uw persoonlijke zorgsituatie en uw voorkeur wordt u op weekdagen uitgenodigd voor een vrijetijdsactiviteit, krijgt u kiné-oefeningen, kan u de eucharistieviering bijwonen (op bepaalde dagen), kan u naar de muziektherapeut, … Wij proberen iedereen zo goed mogelijk aan bod te laten komen, maar een dagelijks individueel programma kunnen wij helaas niet verzekeren.

Middagmaal

Rond de middag voorzien wij een middagmaal. Om niet alles gehaast te laten verlopen, wordt de soep al vanaf 11u30 à 11u45 opgediend (dit kan per afdeling verschillend zijn).

Daarna volgt een warm middagmaal dat zo goed mogelijk rekening houdt met uw eetvoorkeuren. Bij uw opname heeft u kunnen aangeven welke groenten of vlees/vis u zeker niet lust. U krijgt dan een alternatief aangeboden. Smaakt het u erg goed, dan kan u steeds bijvragen. U MAG BESLISSEN.

Wij trachten het menu zo gevarieerd mogelijk te maken, maar wij moeten natuurlijk ook rekening houden met de ‘gemiddelde eetgewoonten’ en het feit dat sommige vleessoorten moeilijk te kauwen zijn. Daarom voorzien wij elke maand ook een aantal ‘knabbeldagen’ waarbij de geïnteresseerden kunnen genieten van klassiek knabbelvlees (zoals kotelet, ribbetjes, enz.).

Namiddag

Onze ervaring leert dat de meeste bewoners na het middagmaal willen rusten. Ook in de namiddag zijn er op bepaalde dagen vrijetijdsactiviteiten gepland of u kan naar de cafetaria gaan voor een lekkere kop koffie die u gratis wordt aangeboden. Mocht u minder mobiel zijn, vraag dan aan het personeel om u even te brengen. In de loop van de namiddag mag u nog een vieruurtje verwachten. Voor bewoners met incontinentie wordt ook – in de namiddag- voorzien in blaastraining, want het is belangrijk om het lichaam op dit vlak te blijven onderhouden.

Avond

Het avondmaal wordt geserveerd vanaf 17u30. U bent vooraf al welkom in de living, maar wij vragen u uit beleefdheid om te wachten met eten tot iedereen aanwezig is. ’s Avonds voorzien wij een beperkt vrijetijdsaanbod omdat heel wat bewoners graag naar hun favoriete tv-programma’s willen kijken.

Geef aan wanneer u graag uw pyjama aankrijgt (bij voorkeur gebeurt dit door de avonddiensten) en hoe u naar tv kijkt (in de zetel of op bed). U MAG BESLISSEN.

Vanaf 21 uur

Na 21 uur neemt onze nachtdienst het over. Er zijn meerdere nachtrondes voorzien om onder andere het incontinentiemateriaal na te kijken.

————————-Wilt u zich inschrijven… raadpleeg dan deze pagina ——————————