Expertisecentrum dementie ECD "Contact"

Op 3 december 2001 ging in de provincie Limburg het Expertisecentrum Dementie ‘Contact’ van start (onder de vleugels van het OCMW Hasselt). Door een co-partnerschap tussen het toenmalige woonzorgcentrum Zonnestraal van het OCMW van Hasselt (Hogevijf), en onze v.z.w. ontstond er een uniek samenwerkingsverband tussen een openbare en een privé-organisatie.

ECD aanbod

In onze samenleving is nog steeds een grote nood aan correcte informatie rond het ziektebeeld dementie. Aansluitend hierbij zijn veel mensen die geconfronteerd worden met dementie op zoek naar advies en begeleiding. Contact tracht samen met de hulpvrager te zoeken naar gepaste antwoorden op de noden die zich stellen. Deze hulpvrager kan iedereen zijn: we richten ons naar familieleden, personen met dementie, professionele hulpverleners uit de thuiszorg, residentiële sector en ziekenhuizen, seniorenorganisaties, scholieren, studenten en docenten, vrijwilligers, …

ECD Contact biedt aan de omgeving van de persoon met dementie:

 • Een luisterend oor
 • Informatie over verschillende aspecten van dementie
 • Documentatie in de vorm van folders, boeken en videobeelden die uitgeleend en aangekocht kunnen worden
 • Advies en ondersteuning bij moeilijke situaties in de zorg
 • Doorverwijzing naar gespecialiseerde diensten en organisaties in de zorg voor personen met dementie

ECD Contact biedt aan de hulpverleners rond de personen met dementie:

 • Informatie en advies over specifieke thema’s aangaande dementie
 • Documentatie die uitgeleend en aangekocht kan worden
 • Advies en ondersteuning bij moeilijke situaties in de zorg
 • Basisvormingen en vormingen op maat
 • Ondersteuning en samenwerking met tal van actoren in de hulpverlening om nieuwe initiatieven omtrent dementie te realiseren
 • Voor medische aspecten verwijst het expertisecentrum door of werkt het samen met de huisarts, de specialisten, de ziekenhuizen en/of gespecialiseerde diagnosecentra. Het expertisecentrum dementie stelt geen diagnoses.

Contact

www.dementie.be