Werken bij Begralim

Ruim 360 personeelsleden van Woonzorggroep Begralim trachten dagelijks zeven bewonersbeloften waar te maken voor meer dan 450 bewoners. Elk van onze medewerkers, en dat met verscheiden achtergrond: verpleegkundigen, verzorgenden, ergo- en kinesitherapeuten, muziektherapeuten, animatoren, onderhoudsmedewerkers, keukendienst, administratie,… draagt hiertoe bij. Ben jij ook geïnteresseerd ? SOLLICITEER ALVAST!

Werken bij Woonzorggroep Begralim dat is werken bij een organisatie die

 • een uniek verloningsconcept heeft waarbij ieder personeelslid een jaarpremie van 100,-euro kan ontvangen als de afdeling waarbinnen je werkt door bewoners en familieleden een positieve evaluatie kreeg (vanaf 2022);
 • maaltijdcheques verleend aan alle medewerkers met een waarde van 3,70,-euro.
 • medewerkers de mogelijkheid biedt om eigen talenten of hobby’s in te zetten voor de organisatie van clubs en verenigingen. U krijgt hiervoor  een gepaste vergoeding ! 
 • ook kleinschalige woonvormen uitbaat in Riemst en Tongeren waar medewerkers autonoom kunnen werken in een woning waar slechts 7 bewoners met dementie verblijven. Bezoek de initiatieven op de website en laat u overtuigen van het unieke karakter om hier te werken.
  • in 1888 aan de oorsprong lag van de Limburgse ouderenzorg;
  • een eigen zorgkader heeft ontwikkeld (RESPECT) om de zorg gestalte te geven. Lees hierover meer. 
  • die haar zorgbeleid naar bewoners heeft vertaald in ‘zeven beloften’;
  • het RESPECT personeelscharter heeft waarin de contouren van haar personeelsbeleid zijn uitgeschreven. Zie verder op deze pagina.

Een hand op uw schouder

RESPECT is een diepmenselijke waarde die twee betekenissen heeft: ‘waardering voor de ander als ander’, maar ook ‘omzien naar de ander’. Deze kernwaarde is de basis voor onze RESPECT-zorgvisie, waarvan beloften de ultieme vertaling zijn.

Deskundige zorg

Waar ‘een hand op uw schouder’ inzoomt op de ‘houding’ in de zorg, willen wij met deze belofte het ‘professionele handelen’ benadrukken. Een opdracht, elke dag opnieuw,
voor onze 370 personeelsleden.

een aangename, veilige en betaalbare (t)huis

Zorg is belangrijk, maar in onze centra wordt in de eerste plaats geleefd en gewoond. In onze RESPECT-zorgvisie staat de letter R voor ‘ruimtelijk ervaren/beleven’ en ze beklemtoont het belang van goed wonen.

dat u zichzelf mag zijn

Onze samenleving kleurt divers. In een ‘kleine’ samenleving zoals die van onze woonzorgcentra respecteren wij de uiteenlopende meningen en levenspatronen. Uw vrijheid wordt enkel begrensd door de vrijheid van een andere bewoner. Er is geen belemmering door beperking noch door persoonlijke kenmerken zoals uw oorsprong, uw seksuele geaardheid, …

in alles te betrekken

In onze RESPECT-zorgvisie staat de letter S voor ‘samen beslissen, samen handelen’. Zorg willen wij zoveel mogelijk ‘in dialoog’ met u en uw familie gestalte geven. Wij hechten veel belang aan uw autonomie, vandaar dat communicatie en afstemming elke dag noodzakelijk zijn.

een gezonde keuken die regelmatig verrast

De uitdaging van de grootkeuken om een gevarieerde en smakelijke maaltijd ‘voor eenieder’ aan te bieden is aanzienlijk, niet in het minst omdat de smaakbeleving van onze hoogbejaarde bewoners – door veelvuldige medicatie – is aangetast.

Plezierige momenten

Elk mens, ongeacht zijn leeftijd, wil zich ingeschakeld weten in een sociaal geheel. Dit is, naast ontspanning, één van de doelstellingen van ons ruim vrijetijdsaanbod. Wij stemmen dit aanbod af op uw mogelijkheden.

ZEVEN BEWONERSBELOFTEN

Onze zeven bewonersbeloften vormen de kern van wat wij aan onze bewoners beloven. Zij vormen de leidraad voor het dagelijks handelen van onze medewerkers. Een belofte is niet vrijblijvend: wij worden erop aangesproken door bewoners en familieleden. Deze beloften werden vertaald in ‘omgangsvormen, gedragsregels voor tijdens de dagelijkse zorg’. Velen van de aandachtspunten zijn vanzelfsprekend, maar daarom nog niet evident om dagelijks waar te maken. Sommige aandachtspunten houden een serieuze uitdaging in zoals ‘Ja, natuurlijk is onze grondhouding’ en niet ‘Ja, maar’ of ‘Niemand moet bij ons in eenzaamheid sterven’. Dit is elke dag opnieuw waar te maken en dat lukt het ene moment al beter als het andere. Om iedereen vertrouwd te maken met de bewonersbeloften zijn er e-learnings aangemaakt:

Wil u nog meer lezen over de vertaling van de bewonersbeloften naar de dagelijkse praktijk: lees wat elke belofte concreet voor u betekent als personeelslid

Lees tenslotte de aparte pagina op deze website waar de beloften worden voorgesteld.

RESPECT PERSONEELSCHARTER

Het RESPECT personeelscharter is een tweede belangrijk document in het kader van ons personeelsbeleid. Aan de hand van het letterwoord RESPECT werden de verschillende contouren van het beleid vastgelegd. Klik op de woordwolk voor een samenvatting.

Overtuigd?

Bij Begralim zetten wij ons iedere dag opnieuw 100% in voor het welzijn van onze bewoners én onze medewerkers.
Wil jij ook deel uitmaken van onze grote Begralim familie en jouw kennis en kunde ten dienste van onze bewoners stellen? Dan willen wij graag met jou kennismaken!

Verloning en sociaal beleid

Onze voorzieningen maken deel uit van de grootste werkgeversconfederatie: Zorgnet Vlaanderen. De verloning gebeurt op basis van de voorziene C.A.O.’s. waarbij het diploma richtinggevend is. Raadpleeg uw verloning op de website van IFIC: www.if-ic.org . Naast de wettelijk vastgelegde verloningen kan u bij Begralim ook rekenen op:

 • stabiele contracten
 • verlof op 20+3 vakantiedagen en 11 feestdagen
 • aantal jaren nuttige, relevante, ervaring wordt als anciënniteit overgenomen
 • gezinsvriendelijk beleid (diverse mogelijkheden tot deeltijds werk, tijdelijke onderbreking van de loopbaan door tijdkrediet, ouderschapsverlof, onbetaald en familiaal verlof…)
 • flexibiliteit in arbeidspercentages, voorspelbare diensturen in een cyclische verroostering….)
 • faciliteiten bij aanvullende vorming (educatief verlof, deeltijds werken-deeltijds studeren, terugbetaling van bepaalde opleidingskosten….)
 • kilometervergoeding voor dienstverplaatsing, aangevuld met omniumverzekering eigen wagen
 • mogelijkheid tot warm middagmaal
 • gratis, ruime afgesloten personeelsparking 
 • goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer