Onze speerpunten/troeven

Iedere organisatie heeft haar specifieke eigenheid.
Samen met haar medewerkers tracht zij iedere dag opnieuw invulling te geven aan de term “ouderenzorg”.
Ook wij doen dit: doordacht, kwalitatief en met volle overgave.
Binnen onze organisatie hebben wij enkele “speerpunten” vastgelegd. Dit zijn punten binnen onze werking waar wij grote aandacht aan besteden en die voor een heel groot stuk de eigenheid van ‘Begralim’ bepalen. Ontdek hieronder onze eigen accenten/speerpunten.

Onze 7 bewonersbeloften

Wanneer mensen iets aan elkaar beloven, worden zij uitgedaagd om deze beloften onverkort na te komen. Een belofte betreft immers een engagement. Het spreekwoord luidt niet voor niets ‘belofte maakt schuld’. U kan hier de beloften ontdekken waartoe wij ons wensen te engageren. Zij zijn tot stand gekomen na een intense bevraging van wat nu echt belangrijk is voor u als bewoner en familie. Kortom, zij zijn het resultaat van ‘echt luisteren’. Door deze expliciete formulering stellen wij ons kwetsbaar op. De beloften zijn immers geen loze verwoordingen: u mag er ons op aanspreken. Lees onze brochure. 

Ontdek op de website  onze 7 beloften die wij aan iedere bewoner maken.

Beweeg, Beleef en Ontmoetbeleid (BBO)

Het BBO programma kwam tot stand in 2015. Hier zetten zowel onze ergo- als kinesitherapeuten bewust in op groepsgerichte therapeutische activiteiten waarbij bewegen en beleven centraal staan. Het bewegingsprogramma is opgesteld uit oefeningen die inspelen op kracht, uithouding, balans en beweeglijkheid. Wanneer het bewegen niet langer kan, komt het beleven centraal te staan door onder ander gepaste materialen in te zetten zoals een schommelstoel, waterbed, relaxatiezetels, trilplaten, … In het BBO programma staat ook ‘joint care’ centraal: samen oefenen is beter oefenen. U kan meer lezen over dit unieke paramedische concept: lees de workingpaper. 

Bekijk hier een video impressie over “BBO” in het WZC Eyckendael in Riemst:

Levenseindezorg

Wij zetten sterk in op goede levenseindezorg.

Belangrijk is de uitdrukkelijke mogelijkheid dat bewoners bij ons mogen heengaan (en niet onnodig naar een ziekenhuis worden gebracht). Omdat een bewoner erg veel belang hecht aan de omgeving waar hij de laatste peri-ode van zijn leven heeft doorgebracht wordt de palliatieve zorg door een vertrouwde equipe in de eigen verblijfsafdeling verleend.

Onze (ethische) visie werd uitgeschreven in de beleidstekst: “Nabijheid in kwetsbaarheid: over palliatieve zorg, levenseinde en euthanasie”. Daarbij wordt uitdrukkelijk elke vorm van therapeutische hardnekkigheid en overbodige medicalisering geweerd. Het aanwenden van middelen waarvan de omvang en de zwaarte niet meer in verhouding staan tot het te verwachten resultaat draagt immers niet bij tot een verhoging van de levenskwaliteit. Palliatie-ve zorg wil de dood uitstellen noch versnellen. Ethische en medische beslissingen worden steeds genomen in overleg met alle betrokken partijen. De huisarts draagt gedurende deze zorg steeds de eindverantwoordelijkheid.

Fixatiearme zorg

In onze vzw staat een uitdrukkelijk NEEN voorop ten aanzien van elke vorm van vrijheidsbelemmerende maatregelen. Om dit mogelijk te maken werd aanzienlijk geïnvesteerd in alternatieven (extra lage bedden, valdetectie, ballenkussens, …). Ons voorbehoud ten aanzien van elke vorm van vrijheidsbelemmering, zowel fysiek als medicamenteus, is geen dogma: er zijn uitzonderlijke situaties waarin de vrijheid dient opgeofferd te worden. Raadpleeg onze infofolder:  fixatie arme zorg

Een gezonde keuken die regelmatig verrast

Vlamingen zijn bourgondiërs, dit geldt ook voor onze bewoners. De uitdaging van de  grootkeuken om voor “éénieder” een gevarieerde en smakelijke maaltijd aan te bieden is aanzienlijk, niet in het minst omdat de smaakbeleving bij een stijgende leeftijd sterk wordt aangetast. Met een maaltijdkost die ruim 20% hoger is dan het Vlaamse gemiddelde willen wij alvast tegemoet komen aan de verzuchting van ‘lekker eten’. Onze bewonersbelofte luidt dan ook: ‘een gezonde keuken die regelmatig verrast’. Onze bewoners kunnen dit concreet ervaren: er is onbeperkt fruit voorhanden, wekelijks is er een ontbijtbuffet voorzien, éénmaal per maand wordt een middagmaal in kleine groep aangeboden op restaurantniveau, elke maand is er (betalend) gezellig tafelen (waar trouwens ook familieleden voor worden uitgenodigd).

RESPECT Zorgkader

Onze woon- en zorgcentra werken met een eigen zorgvisie: het RESPECT zorgkader. Lees een korte voorstelling: “Er is nog zoveel te doen” van de zorgvisie die ook is uitgeschreven in het boek: ‘Respectvol omgaan met personen met dementie’, Abrahams Johan, 2009, 211 blz.