vzw Bejaardenzorg Grauwzusters Limburg

130 jaar ouderenzorg in Limburg

Geschiedenis

De vzw Bejaardenzorg Grauwzusters is veel verschuldigd aan de oorspronkelijke stichters: de Grauwzusters Franciscanessen die in 1988 aan de oorsprong lagen van de Limburgse ouderenzorg.  In Hasselt werd in de gebouwen van het Segershuis een eerste rusthuis voor mannen opgericht. In 1963 werden de activiteiten uitgebreid naar de Wijngaardstraat in Tongeren. In 2010 vond een uitbreiding plaats naar Riemst. Vandaag zijn de zusters niet meer aanwezig in de woonzorgcentra, de kernwaarden van het handelen: “respectvolle ouderenzorg” zijn, nu meer dan 125 later, nog steeds actueel.

Lees de bijdrage: “In de voetsporen van de stichters ! ‘Christelijke identiteitsbeleving in 2012: geen holle woorden of vage verwijzingen maar concrete daden’, Abrahams Johan, uit het Jubileumboek: “150 jaar Sint Franciscusdal Grauwzusters Tongeren 1862-2012: zij zullen de handen opleggen bij de zieken en het zal hun wel gaen’

Missie en visie

Onze visie en missie in aandachtspunten gevat:

De meest kwetsbare eerst

Er gaat één constante doorheen onze werking: de kwetsbare bewoner staat centraal. Zijn geluk en welzijn, voor de laatste levensjaren, vormt de leidraad bij al ons handelen en bij elke beslissing Hiermede stappen wij in de voetsporen van de congregatie de stichters van onze vzw. Waar de Grauwzusters zich reeds vanaf de middeleeuwen hebben ingezet voor de pestlijders, doen wij dit vandaag samen voor kwetsbare ouderen.

In het speerpunt van de zorg ontwikkeling

Via het kennis atelier archipel zet onze vzw sterk in op kennis ontwikkeling (zeker in de zorg voor personen met dementie).

Gedifferentieerde maar ook betaalbare zorg

Onze vzw biedt een breed pallet van oudere voorzieningen aan omdat de behoeften nu eenmaal verscheiden zijn. Wij willen de zorg en dienstverlening ook betaalbaar houden voor onze bewoners

Zorg voor mensen door mensen

Kwaliteit wordt geleverd door professionele en betrokken hulpverleners. Daarom zijn niet de gebouwen of de financiële middelen ons belangrijkste kapitaal maar wel warme zorgverleners

State of art basiszorg maar ook surplus

Omdat wij in Vlaanderen behoren tot de beste leerlingen van de klas inzake handen aan het bed kunnen wij onze bewoners gedegen basis zorg verlenen. Met het nakomen van bewonersbeloften, een eigen ontwikkeld RESPECT zorgkader en het beweeg, beleef en ontmoetprogramma willen wij surplus zorg realiseren.

Dagelijkse leiding – directie

Het directiecomité bestaat uit vier personen: de drie campusdirecties en de algemeen directeur die het comité voorzit.

Johan Abrahams

Johan Abrahams

Algemeen directeur

Wouter Ruyseveldt

Wouter Ruyseveldt

Campusdirecteur (Hasselt)

Ronald Jacobs

Campusdirecteur (Tongeren)

Karel Dermont

Karel Dermont

Campusdirectur (Riemst)

Bestuur en Beleid

De Raad van bestuur, die maandelijks samenkomst, is verantwoordelijk voor de strategische, financiële, personele en materiële beleidsbeslissingen. De RvB telt 12 leden.

  • M. Martens, griffier provincie Limburg – op rust.
  • M. Dendas, arts – directeur – op rust.
  • R. Onclin, burgerlijk ingenieur -projectleider
  • M. Hoogmartens, dienst ondernemingen KBC – op rust.
  • I. Temmerman, provinciaal directeur KBC – op rust.
  • Peter Bruggen, secretaris Boerenbond
  • Dolf Wieers, docent architectuur PHL –  op rust.
  • Jeannine Holtappels, docent – op rust.

 En tenslotte: Heidi Coppens (HR manager SKF) die voorzitter is van de Raad van Bestuur.      Wij vermelden ook graag de voorzitters: wijlen Paul de Bellefroid (1994 tot 2008) en Bert De Bakker (2008-2020) die de krijtlijnen voor de toekomst mee hebben uitgezet.

Naast de raad fungeren een aantal beleidsvoorbereidende commissies: de financieel-economische commissie en de bouwcommissie. Het dagelijks beleid wordt waargenomen door Johan Abrahams, algemeen directeur.

 

 

Medisch beleid

De medische beleid wordt gecoördineerd door de raadgevend en coördinerende arts Dr. Dirk Peeters. Hij heeft een wekelijkse afstemming met de campusdirectie en de diensthoofden.

Meer informatie?

Deze website bevat de meest uitgebreide informatie om een goede keuze te kunnen maken voor uw opvang of begeleiding. Heeft u nog een vraag, vul dan dit formulier in en een medewerker neemt spoedig contact met u op.