‘t Anker

Vlaanderens eerste kleinschalig woonproject voor personen met jongdementie

In november 2012 openden wij in het Anker één woning die specifiek bestemd is voor de opvang van personen met jongdementie. De principes die gelden voor het kleinschalig wonen gelden hier onverkort, alleen wordt hier expliciet ingespeeld op de bijzondere behoeften van deze jonge bewoners (tussen 55-65 jaar).

’t Anker was hiermede Vlaanderens eerste kleinschalige woonvorm voor deze personen. Onze vzw is trots op dit pioniersproject dat een antwoord wil bieden op de opvangnood voor deze doelgroep. Zij konden voorheen enkel terecht in een klassiek woonzorgcentrum waar zij leefden tussen bewoners die ruim 25 jaar ouder waren. ’t Anker biedt een aangepaste kleinschalige opvang waar zeven bewoners samenleven. Wij streven bij voorkeur naar de opvang van personen met een preseniele vorm van Alzheimer, nochtans zijn andere vormen van jongdementie ook welkom (mits inpasbaar binnen de groep). Meer weten over jongdementie: www.jongdementie.info of op www.dementie.nl/training-dementie-op-jonge-leefd (met interessante e-learnings).

’t Anker jongdementie geniet een bijzondere erkenning van de Vlaamse gemeenschap. Hierdoor kunnen de bewoners genieten van een tussenkomst in de dagprijs van 25,-euro/dag. Op deze wijze wordt hun verblijfsfactuur enigszins draagbaar. De huidige dagprijs in ‘t Anker bedraagt 54,57,-euro.

"Praatgroep Jongdementie Zuid Limburg"

Wij organiseren tweemaandelijks een praatgroep – lotgenotencontact voor personen met jongdementie uit de regio Zuid-Limburg. Op een aparte pagina kan u hierover verdere informatie vinden. Hier kan u zich ook inschrijven. Alvast welkom.

Media over 't Anker jongdementie

De voorbije periode werd er meermaals in de media gerapporteerd over ’t Anker, graag een staalkaart:

Video’s over onze werking

Vragen over jongdementie

Wij maken graag tijd voor u vrij. Vul onderstaand formuliertje in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. De werking rond jongdementie vormt één van onze speerpunten. Daarbij willen wij ons niet beperken tot de opvang van bewoners in ‘t Anker maar staan wij open voor vragen van buitenstaanders (familieleden, mantelzorgers, ….).