Begralim informeert:

Tweejaarlijkse kwaliteitsbevraging

Wij hebben de goede gewoonte om elke twee jaar alle bewoners en familieleden te bevragen over onze zorg- en dienstverlening. Met deze enquête trachten wij inzicht te krijgen in deze aspecten die voor u van belang zijn, waar wij voldoen aan uw verwachtingen of waar...

Verder lezen...

Paratonie bij uiterst kwetsbare bewoners

In onze woonzorgcentra verblijven steeds meer kwetsbare bewoners, denk aan degenen met een matige tot ver gevorderde dementie, aan zij die ernstig fysiek ongemak hebben door allerhande kwalen, aan degene die levensmoe zijn en het leven als last ervaren. In onze...

Verder lezen...

COVID … uw aandacht !

Wij hadden gehoopt u geen blog meer te moeten sturen inzake ‘Covid maatregelen’. De situatie is weliswaar sterk veranderd ten aanzien van de vorige golf waar er nog geen vaccins waren toegediend maar op dat ogenblik hadden wij allen natuurlijk veel minder sociale...

Verder lezen...

‘t Oud klooster ontmoetingscentrum

Recent werd het ontmoetingscentrum ‘Oud Klooster’ in gebruik genomen. In dit gebouw aan de Corverstraat 7-9 te Tongeren verbleven voorheen de Tongerse zusters van de congregatie (die verhuisden naar Hasselt). De gelijkvloerse oppervlakte (de vroegere living van de...

Verder lezen...