Kennisatelier Archipel

Onze bijdrage aan de waardigheid van personen met dementie…
Onze vzw wil bijdragen tot kennisontwikkeling op het vlak van de ouderenzorg en in het bijzonder de ‘zorg voor personen met dementie’. Hiertoe werd het ‘Kennisatelier Archipel’ opgericht waarvan de missie simpel is: door ‘reflectie bijdragen aan de waardigheid van personen met dementie’. Het kennisatelier:

  • publiceert (tijdschriftartikels, boeken, working papers, vrije tribunes in dagbladen)
  • levert bijdragen aan studie en vormingsdagen.
  • Brengt videoboodschappen uit

Een atelier is een “werkplaats”, het is geen ‘kennis of expertisecentrum’ wat eerder doet denken aan academische denktanks. Ons opzet is meer bescheiden doch fundamenteel. De focus is pragmatisch waarbij gezocht wordt naar toepasbaarheid en directe vertaling van nieuwe inzichten die de wetenschappelijk (psycho) geriatrische literatuur aanleveren. Daarnaast wordt verder gewerkt met observaties binnen eigen voorzieningen maar ook door grensoverschrijdende uitwisseling van ervaring, kennis en ideeën met ‘best of class voorzieningen’.

Boeken

Respect – Zorgkader, Respectvol omgaan met personen met dementie,
2009, uitgeverij Acco, Johan Abrahams – 208blz.

De gids en de reisgenoten,
1999, Johan Abrahams, uitgeverij Garant – 99blz.

Artikels in tijdschriften, boeken en vrije tribunes

Corona treft Limburgse zorgsector: Ervaringen uit het werkveld, 2021, U-Hasselt

Levensmoeheid ieders zorg, 2017, De Standaard

Opiniebijdrage – Ouderenzorg moet erkend als zwaar beroep, 2016, Het Belang van Limburg

Levensmoeheid – De samenleving moet toch bezinnen over de plaats van hoogbejaarden
2015, Het Belang van Limburg

Een plek waar het goed is om te werken, 2012, Het Belang van Limburg

Belevingsgerichte zorg geconcretiseerd: het RESPECT zorgkader, Tijdschrift voor psychogeriatrie Denkbeeld, 2011.

Liever geen GPS – De plaats van de ergotheraLiever geen GPSpeut in de psychogeriatrische zorg
Jaarboek ergotherapie, uitgeverij Acco, 2010, Johan Abrahams – 6blz.

De Alzheimer Karikatuur – Opiniebijdrage De Standaard, 2009

Er is nog zoveel dat wij kunnen doen,– Zorgwijzer, 2009

Wetenschappers op zoek naar personen met jongdementie, Het belang van Limburg  2 okt 2008

Gebroken verbindingen herstellen: over dementie en euthanasie, Congresboek: ‘Kleur geven aan de grijze massa’, Garant, 2006

Op zoek naar welzijn, Hospitalia, 2005. Hospitalia, 2002, nr. 4

Workingpapers

Bewonersbeloften,
2018, Johan Abrahams – 24 blz

Beweeg, Beleef en Ontmoet – een geïntegreerd paramedisch beleid,
juni 2015, Johan Abrahams – 40 blz

Baden zonder strijd bij personen met dementie,
Mei 2015, Annelies Noben – 75 blz.

Mantelzorghuizen Jongdementie Limburg,
2015, Patrick Ruppol – Johan Abrahams – 42 blz

Video-interactie in de zorg voor personen met dementie,
2015, Ils Mattheusen – 22 blz

Levensprikkelende omgeving voor personen met matige tot ernstige dementie,
2013, Johan Abrahams, Annelies Noben – 19 blz

Bijdragen aan studiedagen

Opleiding zorgvastgoed postuniversitair onderwijs KULeuven
2018, Johan Abrahams – 44blz

Jongdementie, ‘t Anker, evaluatie na vijf jaar werking
2018, Johan Abrahams, lezing LND – 31blz

Werken aan een fixatiearme zorg-exbelt methode,
2017, Johan Abrahams, lezing LND – UCLL – 49blz

Beweeg, Beleef en Ontmoet  – een geïntegreerde paramedische zorg
2016, Johan Abrahams, lezing UCLL – 79blz

Een verrijkte omgeving voor personen met dementie
2016, Johan Abrahams, Lezing expertisecentrum Dendermonde – 35blz

Basisintroductie omgaan met Alzheimer dementie
2014, Johan Abrahams – 38blz

Levensprikkelende omgeving voor personen met matige tot ernstige dementie
2013, Powerpoint inspiratiedag Netwerk dementie – 23blz

Thema’s in de zorg voor personen met jongdementie
2013, Johan Abrahams, Symposium jongdementie Alzheimerliga – 48blz

Un cadre de vie adapté au malade Alzheimer – Kleinschalig Wonen
2013, Johan Abrahams, Colloqium Alzheimer België – 4blz

Werken aan verrijkte omgeving voor personen met dementie
2013, Johan Abrahams, lezing inspiratiedag Netwerk Dementie – 23blz

Zorg omtrent levenseinde, nabijheid in kwetsbaarheid over euthanasie, palliatieve zorg
2013, Johan Abrahams – 47blz

Waardig omgaan met ouderen in een ziekenhuis – van compassiemoeheid naar betrokkenheid
2011, Johan Abrahams, Vorming ZH – 29blz

Omgaan met personen met dementie
2009, Johan Abrahams, opleiding referentiepersoon – 158blz

Besef of gelukzalige onwetendheid bij dementie
2006, Johan Abrahams, Lezing Geriatrie en Gerontologie, Oostende