Centra voor (oriënterend) kortverblijf

De opgave van het nooit eindigende werk
Zorg dragen voor een partner of een familielid die hoogbejaard of hulpbehoevend is vormt  een zware en emotionele aangelegenheid.  Dikwijls putten de mantelverzorgers hun innerlijke krachten langzaam uit. Hier kan een tijdelijke opvang in een centrum voor kortverblijf een oplossing bieden.

Een kortverblijf kan echter ook nuttig zijn om bijvoorbeeld ‘aan te sterken’ na een ziekenhuisopname. Kortom, er zijn diverse redenen om te kiezen voor een kortverblijf.
In elk van onze woonzorgcentra hebben wij enkele kortverblijfwoongelegenheden. Het woonzorgcentrum Eyckendael heeft tevens een erkenning als ‘centrum voor oriënterend kortverblijf’. Hieronder alvast een antwoord op de meest gestelde vragen:

r

Al uw vragen over (een opname in) een kortverblijf zijn samengebracht op onze pagina: ‘vraag en antwoord

 

Nagaan of er nog een (oriënterend) kortverblijf ter beschikking is EN direct boeken. Raadpleeg onze bookingsmodule —>

Kortverblijf (Tongeren, Riemst, Hasselt).

Hoe lang kan ik verblijven?                                                                                           

U kan maximaal  60 opeenvolgende dagen (en in één jaar maximaal 90 dagen) verblijven in het kortverblijf. Individuele afwijkingen zijn mits een degelijke motivatie mogelijk.

De doelgroep zijn matig tot zwaar zorgbehoevende bewoners, ook degenen die geconfronteerd worden met dementie zijn welkom. De opnamedienst zal echter elke vraag persoonlijk met u doormaken.

Welke diensten biedt een centrum voor kortverblijf?                                          

Aangezien het centrum voor kortverblijf deel uitmaakt van het woon- en zorgcentrum geniet u dezelfde diensten.

Wat kost een kortverblijf?                                                                                           

 Het centrum voor kortverblijf heeft dezelfde kostprijs als het woon- en zorgcentrum. Wij verwijzen hier dan ook naar de informatie van het woon- en zorgcentrum. U kan voor een kortverblijf een tussenkomst bekomen bij uw mutualiteit.

Wat moet ik meebrengen?
De kamers van het kortverblijf zijn volledig ingericht: zij beschikken over een elektrisch hooglaag bed en  een individueel toilet. Ook lakens zijn ter beschikking.  U dient enkel de nodige kleding en toiletgerief mee te brengen.

Oriënterend kortverblijf Riemst

Woont u nog steeds thuis en wordt dit steeds moeilijker?
Bent u plots op de sukkel of valt u regelmatig? 
Komt u pas uit het ziekenhuis en voelt u zich nog niet volledig hersteld?
Hapert uw geheugen of heeft u nood aan zorg(advies)
Dan is het oriënterende kortverblijf voor u bestemd !!

SAMEN OP ZOEK HOE HET THUIS VERDER KAN

Woonzorgcentrum Eyckendael beschikt over een bijzondere erkenning als ‘centrum voor oriënterend kortverblijf’. Zoals de titel doet vermoeden wordt er sterke nadruk gelegd op een oriëntatie naar de thuissituatie. Een multidisciplinair team monitort en observeert de zorg- en ondersteuningsvragen/behoeften tijdens uw verblijf om zo na te gaan wat de voorwaarden zijn om zolang mogelijk thuis te kunnen verblijven. De bewoner krijgt bij zijn terugkeer naar huis een “zorg- en ondersteuningsplan” mee, desgevallend worden afspraken gemaakt met thuiszorgdiensten. Het centrum, dat vijf verblijfseenheden omvat, heeft dezelfde kostprijs als een verblijf in het woonzorgcentrum Eyckendael. Ook hier kan u een tussenkomst bekomen bij uw mutualiteit.  Meer informatie: raadpleeg onze infofolder orienterend kortverblijf

Meer informatie:

Zorgcoördinator Centrum voor oriënterend kortverblijf:

Tine Liesens, tine.liesens@begralim.be  012/ 250 421