Opname/inschrijving voor kortverblijf of dagopvang

U bent nog redelijk zelfstandig of toch reeds zorgbehoevend maar heeft (tijdelijk) nood aan ondersteuning of opvang ?
Bij ons kan terecht in onze centra voor kortverblijf (Hasselt, Riemst of Tongeren) en in het dagzorgcentrum te Tongeren.

Stappenplan inschrijving- en opname

1

Raadpleeg onze tools:

  • Voorstelling van alle ‘Limburgse diensten in kader van ouderenzorg
  • Lees hieronder de rubriek: ‘waarop moet ik letten bij  een kortverblijf en dagopvang?‘.
  • Bevraag u bij meerdere zorgaanbieders en gebruik de aandachtspunten in de zoekwijzer die u beneden op deze pagina kan terugvinden: ‘waarop letten bij de keuze van een kortverblijf op dagopvang?’

2

Indien u kiest voor onze voorzieningen:

3

Bij een opname 

KORTVERBLIJF

De opnamedienst nodigt u uit om het administratief dossier in orde te maken. Dit omvat:

  • de ondertekening van de ‘Kortverblijf individuele overeenkomst 25-05-2021‘ en ‘interne afsprakennota woonzorgcentrum. U kan de documenten hier reeds raadplegen, deze worden op het moment zelf gepersonaliseerd. Gelieve uw ID-kaart mee te brengen evenals een sticker van het ziekenfonds
  • overlopen van het ‘intakedossier’. U kan dit document mogelijk al zelf overlopen met degene die wordt opgenomen. Brengt dit ingevulde document mee zodat wij het samen verder kunnen invullen.
  • Toelichting wat een opname betekent in ‘mensentaal’ door middel van volgende brochures:

DAGOPVANG  

De verantwoordelijke van het dagzorgcentrum nodigt u uit voor de opmaak van het administratief dossier en de intake.

4

Opnamedag (kan enkel op een weekdag en normaliter steeds om 14 uur).

Uw kortverbijfkamer is volledig ingericht, u mag wel nog enkele persoonlijke spullen meebrengen (hooglaagbed, stoelen, relaxatiezetel en tv zijn aanwezig). 

Lees onze brochure   ‘Uw gids bij de opname’ zodat u weet wat u moet meebrengen

5

Gelieve de u toegestuurde evaluatie ( = vragenlijst inzake kwaliteit van onze dienstverlening )  in te vullen. U ontvangt deze vragenlijst  zes weken na opname.

Waarop moet ik letten bij de keuze van een kortverblijf of dagopvang?

Is uw vraag/behoefte goed in kaart gebracht?

Kortverblijf en dagopvang zijn beide thuiszorgondersteunende diensten. De termen geven goed weer waarover het gaat. Bij een kortverblijf verblijft u tijdelijk in een woonzorgcentrum om daarna terug naar huis te gaan. Bij een dagzorgcentrum, dat al dan niet deel kan uitmaken van een woonzorgcentrum, maakt u overdag gebruik van de diensten om ’s avonds weer terug naar huis te gaan. Een kortverblijf kan aansluiten op een dagzorgcentrum en omgekeerd. Breng goed in kaart wat juist uw behoefte is.

Hoe is het vervoer geregeld naar het dagzorgcentrum?

Het vervoer naar een dagcentrum kan uiteenlopend geregeld zijn. Het dagcentrum heeft een eigen busvervoer of men rekent erop dat u zich hieromtrent zelf organiseert. Sommigen werken met externe taxidiensten.
In het dagzorgcentrum De Schakel van Tongeren beschikken wij over een rolstoeltoegankelijke bus en halen de mensen op in een straal van ongeveer 15 km.

Is een kortverblijf mogelijk als voorfase van een definitieve opname?

Kortverblijf kan ook een formule zijn om het woonzorgcentrum te leren kennen, zeker voor degenen die een vaste opname niet direct zien zitten. Op deze wijze kunt u het wonen en leven in een woonzorgcentrum leren kennen. Let wel: u dient ook hier zorgbehoevende te zijn.

Ik wens mij in te schrijven / een opname: veel gestelde vragen

Hoe lang kan een kortverblijf duren?

U kan maximaal 60 opeenvolgende dagen (en in één jaar maximaal 90 dagen) verblijven in het kortverblijf. U kan dus perfect meerdere korte periode van bijvoorbeeld 14 dagen per jaar boeken. Individuele afwijkingen zijn mits een degelijke motivatie mogelijk.

Voor wie is het kortverblijf bestemd?

In het kortverblijf kunnen zowel valide als zorgbehoevende ouderen terecht. De reden voor een tijdelijke opname in een kortverblijf zijn divers: versterken na een ziekenhuisopname, de mantelzorger verlichten die even op vakantie wil, …

Welke diensten biedt het centrum voor kortverblijf?

Aangezien het centrum voor kortverblijf deel uitmaakt van het woon- en zorgcentrum geniet u dezelfde diensten. U kan derhalve deel nemen aan alle geplande activiteiten. Kinesitherapeut, op voorschrift van uw huisarts, is tevens mogelijk.

Wat kost een kortverblijf?

Het centrum voor kortverblijf heeft dezelfde kostprijs als het woon- en zorgcentrum. De mutualiteiten voorzien ook een tussenkomst in de verblijfskosten bij een kortverblijf (doorgaans rond 15,-euro/ afhankelijk van het ziekenfonds). U dient rechtstreeks deze vraag te stellen aan het ziekenfonds van degene die wordt opgenomen.

Wat moet ik meebrengen als ik naar het kortverblijf kom?

Onze verblijfseenheden kortverblijf zijn volledig ingericht: de kamers beschikken over een elektrisch hooglaagbed en aangepast meubilair. Ook lakens zijn ter beschikking. U dient enkel de nodige kleding en toiletgerief mee te brengen.

Hoe verloopt een dag binnen het dagzorgcentrum?

Afhankelijk van uw keuze wordt u ’s morgens thuis opgehaald (of u regelt dit zelf). Dit gebeurt vanaf 8u, het dagzorgcentrum is geopend vanaf 8u30. Eénmaal aangekomen is er een verwelkoming met een tas koffie. Vanaf 10u beginnen we met de verschillende activiteiten. Zo starten we meestal met een aantal bewegingsoefeningen afgewisseld met geheugenoefeningen. Een andere groep begint dan met de voorbereidingen voor de maaltijden waarbij degenen die interesse hebben worden uitgenodigd om mee te helpen. Na de maaltijd wordt er wat gerust om in de namiddag wordt opnieuw de nodige tijd uitgetrokken voor ontspanningsactiviteiten. Omstreeks 16u vertrekt de bus terug zodat u rond 17 uur thuis bent?

Is het ook mogelijk om een halve dag naar het dagcentrum te komen?

Neen, dit is niet mogelijk.

Wat kost het dagzorgcentrum?

Het dagzorgcentrum heeft een kostprijs van 22,27 -euro/dag, inclusief een warme maaltijd. Uw ziekenfonds zal een tegemoetkoming voorzien. Vraag dit na bij uw ziekenfonds. Desgevallend is er ook de kost van het vervoer met onze rolstoeltoegankelijke bus en die is als volgt:
1 keer per week: 9.34 euro
2 keer per week: 18.69 euro
3 keer per week: 24.68 euro
4 keer per week: 28.48 euro
5 keer per week: 30.13 euro

Inschrijving oriënterend kortverblijf – campus Riemst

Eyckendael Riemst beschikt over een bijzondere erkenning als “oriënterend kortverblijf”. Als de bewoner terug naar huis gaat krijgt hij een ondersteunend advies en oriëntatie voor zijn thuissituatie, desgevallend wordt bijkomende ondersteuning gezocht.

Nuttige documenten:

In onze ABC gidsen vind iedere bewoner van A tot Z een antwoord op alle mogelijke vragen.
Hieronder kan je de ABC gids van de respectievelijke assistentiewoningen downloaden.

  • ABC gids van Sint-Jozef Tongeren

Pin It on Pinterest