Woonzorggroep Begralim

130 jaar ouderenzorg in Limburg

Welkom

In 1888 stonden wij aan de wieg van de Limburgse ouderenzorg. Ons dagelijks handelen is verankerd in ‘zeven bewonersbeloften’ waarop u ons mag aanspreken.  Met  een warm hart trachten onze 370 medewerkers deze beloften dagelijks te realiseren. Op deze wijze blijven de kernwaarden uit onze missie, ook na 130 jaar, onverkort gelden.

Respectvolle ouderenzorg.
De meest kwetsbare bewoners eerst.
Christelijk geïnspireerd
Betaalbaar en gedifferentieerd aanbod.
Lokaal verankerd.
Specifieke speerpunten.
Niet commerciële uitbating.

Onze beloften

Wij beloven onze bewoners:

  • een hand op hun schouder
  • deskundige zorg
  • een aangename, veilige en betaalbare (t)huis
  • dat zij zichzelf mogen zijn
  • in alles te betrekken wat hun leven aangaat
  • een gezonde keuken die regelmatig verrast
  • plezierige en zinvolle momenten

Lees meer …

U heeft een woon- en/of zorgvraag? Ons aanbod:

Graag een overzicht per locatie? Klik dan door naar deze pagina.

Woonzorgcentra

Bij ons thuis
U bent (zwaar) zorgbehoevend en zoekt een permanente duurzame opvang?

Onze drie woonzorgcentra bieden een huiselijke en warme omgeving voor kwetsbare ouderen wanneer het zelfstandig wonen thuis niet langer mogelijk is en er nood is aan begeleiding en ondersteuning.

Assistentiewoningen

Zelfstandig thuis bij en met ons
U bent voldoende zelfredzaam maar zoekt een aangepaste woning met dienstverlening?

In onze zeven groeperingen van assistentiewoningen wordt voor valide bewoners een aangepast wooncomfort gecombineerd met de zekerheid en het gemak van allerhande dienstverlening.

 

Kleinschalig wonen

Vertrouwd thuis maar bij ons
U heeft dementie en wenst in een kleine groep met zes anderen samen te leven?

Zes woningen voor telkens 7 bewoners: dat is ons kleinschalig wonen. Dementie en persoonlijke begeleiding vormen de rode draad waarbij het leven zich grotendeels afspeelt  in gezellige livings.

Kortverblijf

Tijdelijk bij ons
U bent zorgbehoevend en u of uw mantelzorger heeft nood aan een tijdelijke opvang?

In onze centra voor (oriënterend) kortverblijf in Hasselt, Tongeren en Riemst kan u tijdelijk terecht als u na een ziekenhuisopname bijkomend wil herstellen of als uw mantelzorger even niet kan instaan voor de opvang. Boek direct via onze bookingsmodule

Dagopvang

Overdag bij ons
U heeft overdag ondersteuning nodig maar kan ‘s avonds en ‘s nachts thuis blijven?

Mantelzorgers lopen vaak tegen de grenzen aan van hun mogelijkheden. In onze dagopvang in Tongeren en Riemst (Cado) kan u overdag van een gevarieerd dagprogramma genieten om ’s avonds terug naar huis te keren.

Zorgkruispunt

Langer thuis met ons
U wil thuis wonen maar wenst gebruik te maken van een breed ondersteuningspakket?

Met een vierledig aanbod rond ‘vrije tijd’, ‘gezond bewegen’, ‘verzorging’ en ‘gezellig tafelen’ bieden wij de thuisverblijvende hoogbejaarden een breed palet van diensten aan om zo langer thuis te kunnen verblijven.

Onze speerpunten

Ontdek onze speerpunten die de eigenheid van onze werking bepalen.

Recente nieuwsberichten:

Tweejaarlijkse kwaliteitsbevraging

Wij hebben de goede gewoonte om elke twee jaar alle bewoners en familieleden te bevragen over onze zorg- en dienstverlening. Met deze enquête trachten wij inzicht te krijgen in deze aspecten die voor u van belang zijn, waar wij voldoen aan uw...

Lees meer

Activiteiten 

Wanneer: dinsdag 11 oktober 2022

Plaats: Tuin Wijngaard

Ook voor familie: Ja

Wanneer: donderdag 13 oktober 2022

Plaats: Polyvalente zaal

Ook voor familie: Ja

Wanneer: dinsdag 18 oktober 2022

Plaats: Vertrek vanuit de hal in de Demerstraat

Ook voor familie: Ja

   Boek hier voor de duofiets in Hasselt

Meer informatie?

Deze website bevat de meest uitgebreide informatie om een goede keuze te kunnen maken voor uw opvang of begeleiding. Heeft u nog een vraag, vul dan dit formulier in en een medewerker neemt spoedig contact met u op.

Wilt u zich inschrijven: u kan alles terugvinden op deze pagina. U kan hier ook de opnamedienst raadplegen.