450.000 euro voor extra ‘handen aan het bed’

Home 9 Beleidsnieuws 9 450.000 euro voor extra ‘handen aan het bed’

De vzw heeft de laatste jaren aanzienlijk geïnvesteerd in schaalvergroting. Zo is onze opvangcapaciteit de voorbije 15 jaar vrijwel verdrievoudigd naar 450 woongelegenheden, het aantal personeelsleden groeide naar ruim 360 medewerkers.

Wij bieden momenteel op 8 locaties ouderenzorg aan (3 woonzorgcentra, vijf ‘groeperingen van assistentiewoningen’, dagzorg). Deze groei  was noodzakelijk om autonoom te kunnen blijven verder werken, de eisen die aan een organisatie worden gesteld worden immers steeds complexer waardoor een zekere organisatieomvang nodig is. Bij deze ontwikkelingen hebben onze  bewoners steeds centraal gestaan. Zo werd bijvoorbeeld in Tongeren en Riemst gekozen voor “kleinschalige woonvormen voor personen met dementie”. Deze opvangvorm is financieel noch operationeel interessant maar wij geloven in de toegevoegde waarde van dit concept voor de levenskwaliteit van personen met dementie.

Ondanks deze investeringen is onze vzw “financieel gezond” (gebleven) zodat wij met een gerust gemoed de toekomst tegemoet kunnen treden. Wij kunnen dus nu voluit gaan voor “versterking van onze eigen werking”. Ook al hebben onze woonzorgcentra reeds een bovengemiddelde personele omkadering, het is voor iedereen duidelijk dat bijkomende “handen aan het bed” meer dan welkom zijn. De mogelijkheden hiertoe werden onderzocht in het kader van een financieel meerjarenplan. Wij zijn verheugd dat de Raad van bestuur onlangs heeft beslist om een budget van 405.000,-euro te reserveren voor extra personele inzet, daarnaast nog 45.000,-euro voor organisatieontwikkeling (oa. vrijstelling van referentiepersonen, …).

Dit is ongetwijfeld een historische beslissing. Er wordt dus recurrent op jaarbasis 450.000,-euro vrijgemaakt om te investeren in betere zorg. Hierdoor wordt een equivalent van 9 voltijdse of 18 halftijdse medewerkers toegevoegd
te verdelen over onze drie woonzorgcentra.

De eerstkomende weken zal, na overleg, bepaald worden hoe dit budget het best kan besteed worden (voor welke functies, voor welke specifieke inzet….). Wij zijn ervan overtuigd dat dit de kwaliteit van zorg tegemoet zal komen. Zo kan 2020 niet alleen een jaar worden van wensen maar ook van daden.

Johan abrahams

Gerelateerde berichten:

2 Reacties

 1. Schepers Fabienne

  Goed nieuws!
  Hopelijk ook een investering van mankrachten, middelen en budget voor een warmere aankleding op Oase in Hasselt met oog voor bewoners met dementie en oog voor de familieleden van personen met dementie.

  Antwoord
 2. mengels anne0marie

  ik heb geen dimentie mvr.mengels anne.marie Diepenbeek Ben afkomstig van ZichenZusen

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.