Tweejaarlijkse kwaliteitsbevraging

Wij hebben de goede gewoonte om elke twee jaar alle bewoners en familieleden te bevragen over onze zorg- en dienstverlening. Met deze enquête trachten wij inzicht te krijgen in deze aspecten die voor u van belang zijn, waar wij voldoen aan uw verwachtingen of waar wij...